123
چهار شنبه 30 مهر 1399
شماره 8067
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
۸۵ پروژه محلی در منطقه ۱۹ اجرا شده یا در حال انجام است

کوچک اما گره‌گشا

خرد و کوچک‌اند، اما مؤثر و گره‌گشا؛ خواسته‌هایی از دل اهالی محله که تحقق‌شان نیازمند صرف هزینه و زمان زیادی نیست، اما برخی از آنها بعد از سال‌ها انتظار هنوز به ثمر ننشسته‌اند و ضمن جا گرفتن در لیست انتظار، قرار است در آینده‌ای نزدیک اجرایی شوند.