هویت شهر، گمشده در مفهوم توسعه

هویت معماری خانه‌های ایران مانند هر معماری بومی، با فرهنگ و اقلیم سرزمینش پیوند خورده است. معماری درست و فاخری که گذر زمان، تصاویر کارت پستالی از معماری اروپایی و تقلید کورکورانه، طی سال‌ها دچار دگرگونی‌اش کرد چند ویژگی شاخص دارد.