10
چهار شنبه 30 مهر 1399
شماره 8067
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

ضرورت تقسیم کار و مشارکت همگانی در خانواده‌ها

یادداشت
کرونا باعث شده است سبک زندگی همه ما تغییر کند؛ تغییراتی که برخی افراد آن را به‌عنوان یک فرصت می‌بینند و برخی دیگر آن را تهدیدی برای خود ارزیابی می‌کنند.
چند برش کوتاه از تأثیر اپیدمی کرونا بر زندگی روزمره زنان

بازتولید نقش‌ سنتی زنان در سایه کرونا

تعدادی از زنان می‌گویند زندگی در شرایط اپیدمی موجب بازتعریف و تقویت نقش‎های سنتی برای آنها در خانواده شده و جایگاه اجتماعی‌شان را تضعیف کرده است
گزارش
از 10‌ماه پیش تاکنون روال زندگی روزمره در دنیا، دگرگون شده است.