03
چهار شنبه 30 مهر 1399
شماره 8067
شهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
شورا
گزارش هزینه و درآمد‌های شهرداری نشان می‌دهد که به نسبت ارقام تعیین‌شده در بودجه سال99، میزان درآمد‌های شهرداری 20درصد و هزینه‌ها 30درصد کاهش داشته است.
12صاحب‌نظر در گفت‌وگو با همشهری پاسخ می‌دهند: چگونه باید از آبان و آذر با وجود آلودگی هوا و کرونا عبور کنیم؟

راه عبور از پاییزآلوده کلانشهرها

با گفتارهایی از: عیسی فرهادی، زهرا نژادبهرام، حسین مقدم، شهاب‌الدین کرمانشاهی، نصراله آبادیان، محمود یوسفی، علی امام محمود ترفع، مهرداد‌تقی‌زاده، وحید حسینی، یوسف رشیدی و بهزاد اشجعی
بیش از 200روز است که کووید-19 بدون دعوت وارد کشور شده و در کلانشهرها و استان‌ها جولان می‌دهد، بی‌محابا قربانی می‌گیرد، پیش‌می‌رود و حریف می‌طلبد.