رکوردشکنی داغ ابرخودروی گمنام

کمپانی کوچکی به نام SSC موفق شد رکورد حداکثر سرعت ابرخودروی خود را با میانگین 508/73کیلومتر بر ساعت در کتاب رکوردهای گینس ثبت کند
سریع‌ترین خودروی جهان رکورد خود را به ثبت رساند. در تاریخ 10اکتبر یعنی حدود 11روز پیش، خودروی هایپر به نام Tuatara از کمپانی کمتر شناخته شده SSC که بنیانگذارش جرود شلبی است توانست میانگین سرعت 508.73کیلومتر بر ساعت را به رانندگی «الیور وب» در بزرگراه‌های بیابانی دوخطه لاس وگاس ثبت کند و رکورد سریع‌ترین خودروی تاریخ را در کتاب گینس به نام خود بزند.