9
چهار شنبه 30 مهر 1399
شماره 8067
ایرانشهر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

حس جدایی به کاشان نداریم

پیگیری
مخالفت‌های بسیاری با طرح تشکیل استان گلساران در شمال اصفهان وجود دارد، اما نماینده کاشان، آران و بیدگل و چند نماینده دیگر از شهرهای شمالی استان همچنان خواهان بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی هستند.

چراغ سبز شهرهای آلوده به کرونا

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد شهرهای مشهد، اصفهان، اهواز، تبریز، اراک و کرج با موج همزمانی کرونا و آلودگی هوا رو به رو خواهند شد
گزارش
پیش‌بینی آبان کم‌بارش و آلوده در کلانشهرهای صنعتی، متخصصان بیماری‌های عفونی را نگران گسترش کرونا کرده است.