رویای آمریکایی با روایت موسیقایی

فیلم تازه اسپایک لی یک کنسرت تمام عیار است
​​​​​​​«اتوپیای آمریکایی» فیلمی است که در آن به اجرای یک کنسرت زنده از نگاه تماشاگران کنسرت می‌پردازد که به‌اصطلاح به آن فیلم«کنسرتی» نیز می‌گویند.