ظریف: امنیت خریدنی نیست

نشست مجازی شورای امنیت سازمان ملل به پیشنهاد روسیه به‌عنوان رئیس دوره‌ای شورا و برای بررسی وضعیت در خلیج‌فارس و با حضور محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران برگزار شد.