3
چهار شنبه 30 مهر 1399
شماره 8067
صفحه 3 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
میز مشاوره با موضوع بحران روان‌شناختی خانواده در دوران کرونایی برپا شد.
مسئولان ناحیه 5 شهرداری منطقه 18 از توزیع میوه و‌تره‌بار رایگان به نفع خانواده‌های محروم و نیازمند خبر داد.

ایستگاه‌های مترو را در محله‌ها افزایش دهید

دبیر دبیران شورایاری منطقه ۱۸ یکی از اولویت‌هایی که همواره خواسته و نیاز شهروندان بوده را افزایش ایستگاه‌های مترو در محله‌ها عنوان می‌کند