ترافیک میدان بهمن قیچی می‌شود

قطعه شانزدهم پایتخت با هزار و ۶۵۰ هکتار وسعت، ۶ ناحیه و ۹ محله از مناطقی است که در دروازه جنوبی شهر قرار دارد.