28
چهار شنبه 30 مهر 1399
شماره 8067
صفحه 5 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
دبیر قطب نجوم تهران دانش‌آموزان ری را آموزش می‌دهد

منجم باشی‌های کوچک

همه چیز از عادت کودکانه‌اش به تماشای ستاره‌ها و به خواب رفتن با شمارش آنها آغاز شد.