واتسون بازی شروع شد

امروز 22می ‌روز شرلوک هلمز است. به همین مناسبت برخی از ما دهه شصتی‌ها قصد داریم به نخستین شکست عشقی‌مان اعتراف کنیم و همچنین از یکی از زوایای پنهان شرلوک سخن به میان آوریم.