31
شنبه 1 خرداد 1400
شماره 8225
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
کلاس متفاوت «آقای نیکوفکر» با بچه‌ها

اختراع کن کارآفرین شو!

در میانه دهه پنجم عمرش هنوز هم مثل سال‌های جوانی که با انبوهی از ایده و انگیزه سراغ کارآفرینی و اختراع روش‌های تازه برای آموزش مفاهیم علمی به کودکان رفت، پرجنب و جوش است.