28
شنبه 1 خرداد 1400
شماره 8225
صفحه 5 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
راهنمای واکسیناسیون کرونای سالمندان بالای ۷۵ سال در شمال تهران

پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها به صف

سرای محله جماران چند روزی است میزبان پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها شده‌است؛ سالمندانی که عصازنان آهسته قدم برمی‌دارند.