12
شنبه 1 خرداد 1400
شماره 8225
کووید-19
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

کرونا، غوغای همه‌گیری و چشم‌انداز واکسن

یادداشت
تاکنون بیماری‌ای به بدآهنگی، سخت‌آزاری و بد پایانی کرونا در پیشینه هیچ جانداری دیده نشده که هر کدام از این ویژگی‌هایش، نیاز به نوشته‌ای جداگانه دارد. در این نوشتار به داستان پیچیده واکسن می‌پردازیم. بقراط پدر پزشکی جهان، در دوران پادشاهان هخامنشی در یونان می‌زیسته.
ویژه
مطالبات جامعه پزشکی و مردم در حوزه سلامت از رئیس‌جمهور آینده، به 2دسته بزرگ تقسیم می‌شود؛ که یکی به‌طور مستقیم به حوزه سلامت مرتبط می‌شود و دیگری به‌طورغیرمستقیم.
تولید تنها داروی مؤثر در کاهش مرگ‌های کرونا، به‌دلیل جلوگیری از واردات مواداولیه آن به ایران، با کمبود جدی مواجه شده، همشهری این ماجرا را بررسی کرده است

بحران کمبود رمدسیویر در کمین بیماران

مسئولان نظام سلامت می‌گویند: داروی رمدسیویر نایاب شده است، هر ویال آن در بازار آزاد به قیمت 25میلیون تومان فروخته می‌شود. هند و چین مرزهایشان را بسته‌اند و مواداولیه تولید این دارو، وارد کشور نمی‌شود
جدیدترین هشدارها نسبت به وقوع موج پنجم کرونا و جولان ویروس هندی و آفریقایی در جنوب کشور و سایر شهرهاست. کشور همچنان درگیر پیک چهارم کروناست.