40
شنبه 1 خرداد 1400
شماره 8225
صفحه16محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

کلیسایی که به دست کشاورزان ساخته شد

قدم زدن در کوچه‌های فرعی اطراف باشگاه آرارات و عبور از زیر سایه درختان سرسبز این کوچه‌ها، میانبری است به تاریخ گذشته این محله قدیمی.