36
شنبه 1 خرداد 1400
شماره 8225
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
چطور رتبه برتر کاهش تصادفات منجر به فوت به مناطق شمالی پایتخت رسید؟

حادثه خیزها زیرذره‌بین پلیس

بزرگراه‌ها مثل رشته‌های باریکی روی پوست شهر کشیده شده‌ و شمال و جنوب و شرق و غرب را به هم کوک زده‌اند.