39
شنبه 1 خرداد 1400
شماره 8225
صفحه 15 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
وقتی به گشت‌وگذار در روستاهای اطراف شمیران می‌رویم هوای اهالی و محیط‌زیست را داشته باشیم

سفر به دل زیبایی

متأسفانه امسال دومین بهاری است که با مهمان ناخوانده کرونا همسفره‌ایم. هر چقدر طبیعت زیبا و سرسبز شده، شهرهایمان به رنگ هشدار و قرمز درآمده و این یعنی همچنان از دورهمی‌های دوستانه و خانوادگی خبری نیست.