38
شنبه 1 خرداد 1400
شماره 8225
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
هشدارهای ایمنی پیش از سرویس و راه‌اندازی کولرهای آبی

اول ایمنی بعد خنکی

هر سال فصل گرما که از راه می‌رسد، دوباره افراد یاد کولرهای آبی می‌افتند؛ همان جعبه‌های فلزی که روی پشت‌بام و بالکن‌ همه آپارتمان‌های شهر جاگیر شده‌اند و سالی یکبار صاحب‌خانه‌ها برای راه‌اندازی آنها دست به کار می‌شوند.