5
شنبه 1 خرداد 1400
شماره 8225
صفحه 3 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

بوستان «قلمستان» آسیایی می‌شود

بوستان قلمستان در شمال تهران با هدف ایجاد فضایی نمادین و عملکردی در دیپلماسی شهری و معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی به بوستان آسیایی تبدیل می‌شود.