5
شنبه 1 خرداد 1400
شماره 8225
صفحه 5-4 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
با «جواد ماه‌زاده» درباره حضور شهر و محله در آخرین رمانش گپ زده‌ایم

عشق بدون تجریش

داستان‌ها ما را به دنیای جدیدی می‌برد تا سوار بر اسب خیال با شخصیت‌ها همراه شویم. بعضی از داستان‌ها در خلال روایت جذاب و گیرای خود، همین کوچه‌پسکوچه‌هایی را که هر روز از آن می‌گذریم طور دیگری به ما نشان می‌دهد.