10
شنبه 1 خرداد 1400
شماره 8225
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
یادداشت
افزایش امنیت اجتماعی یکی از نیازهای ضروری جامعه ایران است که باید نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری به‌صورت جدی و دقیق درباره آن پاسخگو باشند و برنامه‌های خود را در این زمینه ارائه دهند. دسترسی به این شاخص مهم وقتی حاصل می‌شود که دولتمردان اولویت‌های اجتماعی را در بحث آموزش، سلامت، رفاه اجتماعی، جوانان و شادی و... به دقت واکاوی کرده و برای آن چاره‌ای بیندیشند.

آنچه از رئیس‌جمهور آینده می‌خواهیم

گزارش همشهری از مهم‌ترین مطالبات اجتماعی از نامزدهای انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری در گفت‌وگو با فعالان و متخصصان حوزه اجتماعی
گزارش
این روزها در شرایط پرالتهاب کرونا، ماجرای انتخابات ریاست‌جمهوری هم داغ شده است و هر روز خبرها،‌ برنامه‌ها و ایده‌های مختلفی از سوی نامزدهای انتخاباتی ارائه می‌شود.