35
شنبه 1 خرداد 1400
شماره 8225
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
خیریه «همیاران محبت» قدمتی چند ساله در محله دزاشیب دارد

همه چیز از یک کمک ساده شروع شد

قصه خیریه همیاران محبت از سال‌ها پیش شروع شد؛ زمانی که فرد نیازمندی از «معصومه افشار» ساکن محله دزاشیب برای تأمین هزینه درمان فرزندش کمک خواسته بود.