دست بسته آمریکا در برابر اسرائیل

موضعی که دولت جو بایدن در روزهای گذشته در برابر حمله اسرائیل به فلسطین گرفت، رابطه آمریکا و رژیم صهیونیستی را وارد مرحله پیچیده‌ای کرده است. چند روز بعد از این که جنگ غزه آغاز شد، وقتی از بایدن پرسیدند که آیا برای برقراری «آتش‌بس» میان اسرائیل و فلسطین قدمی برمی‌دارد؟