26
شنبه 1 خرداد 1400
شماره 8225
صفحه 3-2 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
نوسازی بافت فرسوده، محله‌های اوین و درکه با مشکلات متعددی روبرو بوده است.v

نانوایی دوستدار محیط‌زیست در ولنجک

کیسه پارچه‌ای با هدف تشویق شهروندان به کاهش مصرف پلاستیک در خریدهای روزانه در نانوایی محله ولنجک در اختیار مشتریان قرار گرفت.