این ماه، ماه من است

داستانش مفصل است ولی به قول فیلمنامه‌نویس‌ها طرح دوخطی‌اش این است که یونس به مصطفی گفته: «گلم چون تمرین کلاسی را نفرستادی دیگر در گروه نیستی عزیزم.»