35
شنبه 28 فروردین 1400
شماره 8197
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
طرح خیابان کامل از میدان تجریش تا میدان قدس اجرا می‌شود

قدم بزن دوچرخه‌سواری کن

اجرای طرح خیابان کامل در مناطق 22گانه از مدتی پیش مطرح شد. هفته گذشته باخبر شدیم که این طرح در آستانه مراحل اجرایی قرار گرفته‌است.