32
شنبه 28 فروردین 1400
شماره 8197
صفحه 9-8 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ماه مهمانی خدا امسال رنگ و بوی متفاوتی دارد

سفره همدلی رمضان

دومین ماه مبارک رمضان بعد از کرونا را پشت سر می‌گذاریم. آن هم در حالی که موج چهارم کرونا اغلب شهرهای کشور از جمله تهران را قرمز کرده است.