25
شنبه 28 فروردین 1400
شماره 8197
صفحه 15 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
موج چهارم کرونا بازار تجریش را از سکه انداخت

تا اطلاع ثانوی کرکره ها پایین

موج چهارم کرونا، تعطیلی مشاغل را به همراه داشت؛ همه اصناف به جز مشاغل ضروری که در گروه یک قرار داشتند از 21 فروردین ماه تعطیل شدند.