31
شنبه 28 فروردین 1400
شماره 8197
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
با همکاری شهروندان طرح جدیدی در ناحیه3 منطقه 1 در حال اجراست

اول هفته، روز بدون پسماند

«تفکیک زباله باید از سینک ظرفشویی آغاز شود.» این جمله را یک دهه پیش شنیدیم؛ درست وقتی طرح جداسازی زباله خشک و تر از سوی شهرداری تهران مطرح شد. آن روزها جمله‌ای دور از ذهن بود. اما حالا به واقعیت نزدیک شده‌است.