همانطور که زندگی کردی فیلم بساز

کارگردانان فیلم‌های مطرحی که در سال‌جاری کاندیدای جوایز اسکار در رشته بهترین فیلم و بهترین کارگردانی شده‌اند، از تجربه‌های شخصی خود در زمینه ساخت فیلم‌هایشان بهره گرفته‌اند.