باغات بیشتری به فضای شهر باز می‌گردند

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه باغات تهران همانند واحه‌ای در بافت متراکم و خاکستری شهر هستند، گفت: «طی 3سال گذشته ١٨ باغ برای تبدیل به بوستان و فضای سبز عمومی شناسایی و تملک شده است.»