29
شنبه 28 فروردین 1400
شماره 8197
صفحه 5-4 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
نویسنده هم‌محله‌ای از تصویر شهر و محله در داستان‌هایش می‌گوید

تهران مهربان و مهمان‌پذیر

می‌گویند شهر به آدم‌هایش زنده است و آدم‌ها به داستان. شهری که داستان ندارد شهری سوت و کور است.