34
شنبه 28 فروردین 1400
شماره 8197
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
راه‌اندازی مرکز پشتیبانی و توسعه مشاغل خرد و خانگی راهی برای حمایت کارآفرینان است

کوچ به سمت دنیای مجازی

وقتی درباره مشاغل خانگی صحبت می‌شود نگاه‌ها به سمت کسب و کارهای خرد می‌رود که در خانه و عموماَ توسط بانوان خانه‌دار انجام می‌شود. اما امروزه تعریف کسب و کارهای خانگی مفهوم گسترده‌تری را دربرمی‌گیرد.