40
شنبه 28 فروردین 1400
شماره 8197
صفحه16محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

از شمیران تا پیچ‌شمیران فقط 2 ریال!

حدود صد سال پیش خیابانی بالابلند از پیچ‌شمیران امروز شکل گرفت