تازه‌های نشر/ چنان ناکام که خالی از آرزو

«چنان ناکام که خالی از آرزو» نوشته پتر هاندکه را ناصر غیاثی به فارسی برگردانده و به‌تازگی از سوی نشر نو منتشر شده است.