13
چهار شنبه 25 فروردین 1400
شماره 8195
درنگ
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

ایستاده در پهنه خونین تاریخ

یادداشت یک
آنچه در این روزهای سوت و ‌کور و لبریز از پریشانی و دلمردگی، ذهن مرا نسبت به فیلمسازی با‌قدمت و جایگاه تاریخی مسعود کیمیایی به‌خود مشغول کرده، حضور مقاوم و پر‌انگیزه او در کانون خاموشی چراغ سینماست.
ویژه
سینمای کیمیایی بخش عمده‌ای از شهرت و اعتبارش را ‌در ترسیم کاراکترهای مرد، رفاقت مردانه و خلق قهرمان‌هایی که مردانگی، مهم‌ترین شاخصه‌شان است به‌دست آورده‌اند.
با بیش از نیم‌قرن فعالیت هنری، ساخت ۳۰ فیلم بلند سینمایی و ۲‌فیلم کوتاه و خلق انبوهی از لحظه‌های ناب سینمایی و تجربه فیلمسازی در ادوار مختلف و حضور تأثیر‌گذار در دل جامعه‌ای که تغییرات فراوانی در این همه سال به‌خود دیده، سینمای کیمیایی را به یکی از مهم‌ترین فرازهای هنر معاصر ایران تبدیل کرده است.
« غزل» نمونه‌ای‌ترین فیلم مسعود کیمیایی است؛ فیلمی که تصویر دقیق و کاملی از کیمیایی ارائه می‌دهد.

سرودهای مخالف

مسعود کیمیایی که این روزها «خون شد» را روی پرده داشت و به تازگی فیلمبرداری «خائن‌کشی» را به پایان رسانده، چه مسیری را در این سال‌ها طی کرده است؟
بیش از ۵۰سال است که مسعود کیمیایی نام مهم، جریان‌ساز و بحث‌برانگیزی در سینمای ایران بوده است؛ دقیقا از دی ۱۳۴۸ که «قیصر» اکران شد تا همین روزهای آغاز ۱۴۰۰ که «خون شد» در اکرانی که دیگر شباهتی با نمایش عمومی ندارد، روی پرده آمده و همزمان با آن فیلمبرداری «خائن‌کشی» به پایان رسیده است.
PDF درنگ
کوتاه درنگ
«گوزن‌ها» برای خنداندن تماشاگر ساخته نشده، اما در تمام فیلم از شیرینی نمایشی که راه افتاده لبخند به راه است.
دست‌تان را همین حالا بگذارید روی زانوان لرزان از ضعف و خودتان را به هر زحمتی که هست با تکیه به واگن فرسوده و رها‌شده در قبرستان لکوموتیوهای راه‌آهن سرپا نگه دارید.