چاووشی‌خوانی به وقت سحر وافطار

ماه مبارک رمضان از راه رسید و عطر ناب و دل‌انگیز آن مشام بندگان را سیراب خواهد کرد