بزمِ بوسه

یک هفته به‌ماه رمضان – تو بخوان محرم و صفر هم – طلبه‌هایی که تبلیغ می‌روند نگاهشان بیشتر به صفحه گوشی است که رئیس هیأت امنای مسجد، تکیه و حسینیه‌ای که رمضان قبل را آنجا بوده زنگ بزنند و بگویند حاجی همینجوری ازت خوشمون اومده و یک رمضان دیگر هم می‌خواهیم میزبان تو «چنین خوب چرایی» باشیم. یعنی همینطور گرم و داغ و آنی.