رویکردمان در ۱۴۰۰ اجتماعی و فرهنگی است

اطلاع پیدا کردن از کارهایی که قرار است سال جدید در محله‌ها انجام شود، مزایای زیادی دارد که می‌توان به افزایش تعلق محله‌ای و امید به زندگی، شکیبایی مردم برای نهایی شدن طرح‌ها و از همه مهم‌تر مشارکت آنها برای به ثمر رسیدن طرح‌ها اشاره کرد.