03
چهار شنبه 25 فروردین 1400
شماره 8195
شهر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

رمضان با محور نشاط در شهر

شهرداری تهران در ‌ماه مبارک رمضان برنامه‌های «برآستان جانان» را با رویکرد معنوی و افزایش نشاط شهروندی اجرا می‌کند
رمضان
رمضان ‌ماه خودسازی و‌ ماه تزکیه روح و جان است و همچنین می‌تواند فرصتی برای طراوت‌بخشی به شهر باشد.
گزارش
کوچه نسیم در محدوده میدان ونک، نخستین معبر در کشور است که بادبادک‌های رنگی در آن به پرواز درآمده‌اند.
2 فوریت طرح«ارائه گزارش و سند تحویل و تحول شهرداری تهران مبتنی بر کارنامه مدیریت شهری دوره پنجم» تصویب شد

عملکرد مدیریت پنجم شهر در اتاق شیشه‌ای

شورا
دو فوریت طرح «الزام شهرداری تهران به ارائه گزارش و سند تحویل و تحول شهرداری تهران مبتنی بر کارنامه مدیریت شهری دوره پنجم» در جلسه روز گذشته پارلمان شهری تصویب شد و به موجب همین مصوبه، شهرداری ملزم شد تا 31اردیبهشت 1400کارنامه مدیریت شهری خود را تهیه کند و به شورا ارائه دهد.