استارت‌آپی برای غذاهایی به رنگ آبی

آبی ممکن است یک رنگ اصلی باشد اما در دنیای طبیعی درواقع رنگی نادر است. این امر، جست‌وجوی رنگ‌های غذایی طبیعی آبی را پیچیده می‌کند.