اسلحه نفت هند علیه عربستان

دولت هند‌ ماه گذشته بعد از آنکه اوپک اعلام کرد تولید را پایین نگاه خواهد داشت از پالایشگاه‌های خود خواست تنوع خرید را افزایش داده و وابستگی‌شان به نفت خاورمیانه را کاهش دهند؛ خواسته‌ای که ‌یک پیام واضح به تولیدکنندگان بزرگ نفت بود و نشانه‌ای از تغییرات بزرگ در نقشه انرژی دنیا.