28
چهار شنبه 25 فروردین 1400
شماره 8195
صفحه 5 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
خاطرات ۱۲۰۰ شهید منطقه ماندگار می شود

«همراه با شقایق» در موزه شهدا

یکی از اقدامات ارزشمند شهرداری منطقه ۱۸ برای حفظ ارزش‌های دفاع‌مقدس و پاسداشت خون شهدا ساخت و راه‌اندازی نخستین موزه شهدا در آن منطقه است