40
چهار شنبه 25 فروردین 1400
شماره 8195
صفحه16محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

روزی روزگاری؛ بیمارستان ضیائیان

شهروندانی که قبل از دهه ۴۰ یا اوایل دهه ۵۰ در محدوده خیابان ابوذرفلاح سابق ساکن بودند به خاطر دارند که ابتدای خیابان شهید بهبودی زمین بزرگ و خانه‌ای ویلایی وجود داشت که پس از چند سال فروخته و این محل برای ساخت بیمارستان انتخاب شد.