07
چهار شنبه 25 فروردین 1400
شماره 8195
کتاب
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

احترام به‌ماه خدا و ترویج اخلاق

یادداشت
در دوران کودکی و نوجوانی ما، مردم با رسانه‌های نوشتاری همچون کتاب، مجله و روزنامه سر و کار داشتند و هر طرز فکر و سلیقه‌ای هم برای خود رسانه‌هایی داشت؛ بعضی به همان رسانه‌های قدیمی عادت کرده بودند و بعضی دیگر هم از رسانه‌های جدید موجود نهایت بهره‌ را می‌بردند.

تازه‌های نشر/ مردی که ایران را از یاد نبرد

کتاب «مردی که ایران را از یاد نبرد» با زیرعنوان جشن‌نامه استاد محمدعلی اسلامی ندوشن، نوشته محمدجواد حق‌شناس به تازگی از سوی انتشارات بامداد نو منتشر شده است.
دریچه/ از هفت‌شهرعشق تا هزار وادی اندیشه
عطار و خیام دو قله بلند شعر و عرفان و اندیشه ایران و زبان و ادبیات فارسی بوده که شهرتی جهانی دارند و از شاعران تأثیرگذار محسوب می‌شوند.