30
چهار شنبه 25 فروردین 1400
شماره 8195
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
اهالی از پارک دوبل مقابل درمانگاه شبانه‌روزی و بارترافیکی تحمیلی بر محله گلایه دارند

۲۰ متری جوادیه پارکینگ ندارد

این‌طور که اهالی جوادیه برای‌مان تعریف می‌کنند بیشتر اوقات ماشین‌ها در خیابان‌۲۰ متری جوادیه پارک دوبل و سوبل هستند و زنجیروار و پشت سر هم کنار جدول و یا زیر درخت‌ها ردیف می‌شوند.