38
چهار شنبه 25 فروردین 1400
شماره 8195
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ساکنان خیابان شهید آقایی از مزاحمت‌های‌گاه و بی‌گاه تعمیرگاه‌های خودرو خسته شده‌اند

همسایه‌های پردردسر

آلودگی صوتی، سدمعبر و آلودگی معابر از مشکلاتی است که گاهی بعضی صنوف ممکن است برای اهالی یک محله به وجود آورند و آسایش را از آنها سلب کنند.