36
چهار شنبه 25 فروردین 1400
شماره 8195
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
شهردار ناحیه ۳ منطقه ۱۷ از آغاز احداث ساختمان مرکز بهداشت مهرگان و حسینیه ثارالله در ضلع جنوبی محله مقدم خبر داد.
۲۱ پروژه توسعه محله‌ای در محله‌های ناحیه یک منطقه ۱۷ اجرا خواهد شد.
چشم‌انداز سال پیش‌رو در گفت‌وگو با شهردار منطقه ۱۷

رویکردمان در ۱۴۰۰ اجتماعی و فرهنگی است

اطلاع پیدا کردن از کارهایی که قرار است سال جدید در محله‌ها انجام شود، مزایای زیادی دارد که می‌توان به افزایش تعلق محله‌ای و امید به زندگی، شکیبایی مردم برای نهایی شدن طرح‌ها و از همه مهم‌تر مشارکت آنها برای به ثمر رسیدن طرح‌ها اشاره کرد.