31
چهار شنبه 25 فروردین 1400
شماره 8195
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
رضایت ساکنان منطقه ۱۹ از اجرای یک طرح‌ کوچک‌مقیاس

خیابان «شهامت» با ترافیک خداحافظی کرد

اسمش را پروژه‌های کوچک مقیاس گذاشته‌اند، اما تأثیری که در محله و رفاه اهالی می‌گذارند، کمتر از ساخت یک بزرگراه یا پل نیست.